Ga Den Haag (Groeps Arrangementen Den Haag) wil haar liefde voor heel Den Haag delen met zoveel mogelijk bezoekers. Onze doelstelling is het toerisme in Den Haag extra impulsen geven vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek. Wij doen dit door onze bezoekers ook mee te nemen naar de minder bekende maar verrassende plekken in de stad. We geven een ontspannend kijkje in de kleurrijke wijken en de historie van Den Haag.

Wij werken zonder winstbejag maar stimuleren toeristisch, recreatief, zakelijk bezoek en -verblijf in Den Haag. Een team van enthousiaste vrijwilligers ondersteunt ons bij ons werk.

Kortom: Ga Den Haag!
gadenhaag.nl || info@gadenhaag.nl || 070-747 01 02